Πιστοποίηση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ 1433:2008

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» εφαρμόζει ένα Σύστημα Ποιότητας που στοχεύει:

 1. Στην απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μαθητών του και των Κηδεμόνων τους.
 2. Στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων & υλικών πόρων που διαθέτει.
 3. Στην απόλυτη εφαρμογή των υφιστάμενων απαιτήσεων της Νομοθεσίας στα πεδία των δραστηριοτήτων του.
 4. Στη συνεχή βελτίωση του εφαρμοζομένου Συστήματος Ποιότητας, μέσα από την παρακολούθηση και την μέτρηση της απόδοσης των Εκπαιδευτικών Διεργασιών.

Έτσι επενδύει:

 1. Στο ανθρώπινο δυναμικό του.
 2. Στον εξοπλισμό που απαιτείται.
 3. Στη συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση σε ότι αφορά νέα δεδομένα και νέες απαιτήσεις Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Πεδίων.

Όλο το προσωπικό του Εκπαιδευτηρίου:

 1. Εφαρμόζει σωστά και σε συνεχή βάση τις διαδικασίες του Συστήματος.
 2. Προτείνει βελτιώσεις σε οποιονδήποτε Τομέα.
 3. Διαπιστώνει και προλαμβάνει τα λάθη του.
 4. Σέβεται τους κανόνες της συλλογικής προσπάθειας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
Η Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Οργανισμού
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ELOT NEW