Προσωπικό

Ο δυναμισμός, η δημιουργικότητα, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα είναι τα χαρακτηριστικά που καταξίωσαν τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΙΑΣΤΑΣΗ εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης και αποτελούν διαχρονικά και τις αξίες που τον αντιπροσωπεύουν.

Η διατήρηση αυτών των αξιών εξασφάλισαν την έως τώρα επιτυχημένη πορεία κι εγγυώνται τη μελλοντική του εξέλιξη. Ταυτόχρονα όμως δημιουργούν κι ένα σύστημα υψηλών προδιαγραφών και προτύπων εκπαίδευσης, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα του Οργανισμού, τη συνεχή ικανοποίησή τους.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και για το λόγο αυτό, η Διάσταση επενδύει συνεχώς στην άρτια στελέχωση του Οργανισμού, με ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν τη δουλειά τους, φροντίζοντας συνάμα για τη υιοθέτηση των κοινών αξιών, αλλά και την ανάπτυξη αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Αυτό εξάλλου αποτελεί και την πραγματική δύναμη του Οργανισμού.

Η Διάσταση συντονίζεται και λειτουργεί με τα παρακάτω τμήματα:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Παπαθεοδώρου Απόστολος Βαΐτσης Κωνσταντίνος
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Βαΐτσης Κωνσταντίνος
Γκαμπρανά Ευαγγελία                  Γαιτανάς Κωνσταντίνος     Γανωτοπούλου Χριστίνα
Κωνσταντίνου Γιάννης
Στάμου Ελένη
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Ανδρεόγλου Ιορδάνης
Λαδίκος Ευστράτιος
Παπαθεοδώρου Απόστολος
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ
Ευγενικός Ιωάννης
Λιαπούδη Ναζία
Σκοτεινιώτη Παναγιώτα
Σταυρόπουλος Πάνος
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Κατσικοπούλου Κωνσταντίνα
Σταματάκη Έλσα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κατσιγιαννάκης Βαγγέλης

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Χρήστου Κώστας
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μπερτζέμη Βασιλική
Γραμματείες
Παπαθεοδώρου Θωμίνα Χιωτίδου Ελευθερία